Меки връзки

                                                                                                                          ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

Производствена база :                                                                                                                                                                                        Управител GSM: 0898 46 67 67

с.Алдомировци                                                                                                                                                                                                     Технически директор GSM: 0898 46 55 00

обл. Софийска                                                                                                                                                                                                       Главен счетоводител GSM: 0898 54 49 94

E-MAIL: dfm97@abv.bg                                                                                                                                                                                       Дистрибутор GSM: 0898 54 95 44

  Мека връзка

45/100

Цена : 11.00 лв

Интерлог: 13.00 лв

  Мека връзка

45/150

Цена : 13.00 лв

Интерлог: 16.00 лв

  Мека връзка

45/180

Цена :
  Мека връзка

45/200

Цена : 17.00 лв

Интерлог: 22.00 лв

  Мека връзка

45/230

Цена : 18.00 лв
  Мека връзка

45/250

Цена : 19.00 лв

Интерлог: 23.00 лв

  Мека връзка

50/100

Цена : 12.00 лв

Интерлог: 14.00 лв

  Мека връзка

50/150

Цена : 16.00 лв

Интерлог: 18.00 лв

  Мека връзка

50/180

Цена :
  Мека връзка

50/200

Цена : 18.00 лв

Интерлог: 20.00 лв

  Мека връзка

50/230

Цена : 19.00 лв
  Мека връзка

50/250

Цена : 20.00 лв

Интерлог: 25.00 лв

  Мека връзка

55/100

Цена : 14.00 лв

Интерлог: 16.00 лв

  Мека връзка

55/150

Цена : 18.00 лв

Интерлог: 20.00 лв

  Мека връзка

55/200

Цена : 20.00 лв

Интерлог: 22.00 лв

  Мека връзка

55/250

Цена : 24.00 лв

Интерлог: 27.00 лв

  Мека връзка

60/100

Цена : 16.00 лв

Интерлог: 18.00 лв

  Мека връзка

60/150

Цена : 20.00 лв

Интерлог: 22.00 лв

  Мека връзка

60/200

Цена : 23.00 лв

Интерлог: 26.00 лв

  Мека връзка

60/250

Цена : 32.00 лв

Интерлог: 34.00 лв

  Мека връзка

65/100

Цена : 20.00 лв

Интерлог: 24.00 лв

  Мека връзка

65/150

Цена : 24.00 лв

Интерлог: 27.00 лв

  Мека връзка

65/200

Цена : 30.00 лв

Интерлог: 33.00 лв

  Мека връзка

65/250

Цена : 31.00 лв

Интерлог: 39.00 лв

  Мека връзка

70/100

Цена : 23.00 лв

Интерлог: 26.00 лв

  Мека връзка

70/150

Цена : 28.00 лв

Интерлог: 35.00 лв

  Мека връзка

70/200

Цена : 38.00 лв

Интерлог: 41.00 лв

  Мека връзка

75/100

Цена : 26.00 лв

Интерлог: 30.00 лв

  Мека връзка

75/150

Цена : 36.00 лв

Интерлог: 40.00 лв

  Мека връзка

75/200

Цена : 42.00 лв

Интерлог: 49.00 лв