Персонал

Фирмата разполага с добре обучен производствен персонал. Управленският екип се състои от инженери и икономисти с богат опит. Разполагаме със собствен конструктивен отдел и инструментален цех и с обособен участък за щамповане на метални изделия.