Резонаторно гърне

Резонатор е тип ауспух без прилежащите към него тръби, поставен на определено разстояние от колекторите и двигателя, за да има ефект от резонанса. Автомобилната изпускателна система може да бъде настроена, като музикален инструмент. Резонаторния ауспухов „модул“ /заготовка/ , може и се използва и прилага при всякакви ремонти на изпускателната система. Резонаторите се разделят и класифицират по различни признаци, най-общо, както следва:

Външна геометрия и форма:

    • По съдържание има кухи резонатори или такива, с пълнеж от вата
    • По предназначение – за средни или задни гърнета, за заместители на катализатори и т.н.
    • По вътрешен строеж – проходни, с камери, с две камери.
    • По размери на входната и изходна тръба – ф 45 мм, ф 50 мм, ф 60мм и т.н.
    • По геометрични размери на външния овал на резонатора.