Кръгли заглушители

                                                                                                                  ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

Производствена база :                                                                                                                                                                                        Управител GSM: 0898 46 67 67

с.Алдомировци                                                                                                                                                                                                    Технически директор GSM: 0898 465500

обл. Софийска                                                                                                                                                                                                     Главен счетоводител GSM: 0898544994

E-MAIL: dfm97@abv.bg                                                                                                                                                                                      Дистрибутор GSM: 0898 54 95 44

01114

Кръгъл заглушител

Ф 45 / D 130/ L 400

  Цена:

Черна  ламарина:

28.00 лв

Кръгъл заглушител

Ф 50 / D 130/ L 500

  Цена:

Алуминизирана  ламарина:

Кръгъл заглушител

Ф 50 / D 150/ L 300

Ф 50 / D 150/ L 400

Ф 50 / D 150/ L 500

  Цена:

Алуминизирана  ламарина:

43.00 лв

48.00 лв

52.00 лв

01161

Кръгъл заглушител

Ф 50 / D 160/ L 580

  Цена:

Черна  ламарина: 44.00 лв

Алуминизирана  ламарина:

54.00 лв

01401

Кръгъл заглушител

Ф 55 / D 160 /L 580

  Цена:

Черна  ламарина:

Алуминизирана  ламарина:

01402

Кръгъл заглушител

Ф 60 / D 160/ L 580

  Цена:

Черна  ламарина:

Алуминизирана  ламарина: